Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu

http://zsp2kalisz.bip-e.pl/s05/rejestry-ewidencje-arch/9548,Rejestry-ewidencje-archiwa.html
2023-05-28, 21:25

Rejestr akt prowadzony jest w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną obowiązującą w jednostce opracowaną na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej Dz. Urz. MEN z 1991 nr 7 poz. 33.

 

1. Rejestr akt prowadzony jest w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną obowiązującą w jednostce opracowaną na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej Dz. Urz. MEN z 1991 nr 7 poz. 33. W instrukcji omówione są m.in. zasady obiegu akt, załatwiania spraw i prowadzenia archiwum zakładowego.

2. Wszystkie akta przechowywane w komórce organizacyjnej po ich załatwieniu przekazuje się do archiwum zakładowego.

3. Rejestry udostępniane są osobom, których one dotyczą lub ich przedstawicielom ustawowym.

Metadane

Data publikacji : 07.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Sitkiewicz

Opcje strony