Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu

Przyjmowanie i załatwianie spraw

1. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków i innych codziennie w godzinach pracy jednostki.
 
2. W przypadku nieobecności dyrektora sprawy przyjmuje upoważniony pracownik Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
 

3. Przyjmujący interesantów sporządza protokół przyjęcia zawierający:

 

1.datę przyjęcia,

 

2.imię, nazwisko i adres składającego,

 

3.zwięzłe określenie sprawy,

 

4.imię i nazwisko przyjmującego,

 

5.podpis składającego.

 

4. Skargi, wnioski i inne sprawy skierowane w formie pisemnej podlegają identycznej procedurze.

 

5. Skargi i wnioski przyjęte do protokołu ewidencjonowane są w rejestrze skarg i wniosków.

 

6. Przy rozpatrywaniu i załatwianiu spraw stosuje się przepisy zawarte Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 oraz KPA.

 
7. Sprawy rozpatrywane są w miarę możliwości natychmiast, w przypadkach złożonych lub wymagających dalszego wyjaśnienia w terminie określonym w KPA.

Metadane

Data publikacji : 07.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Zespoł Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Sitkiewicz

Opcje strony

do góry