Biuletyn Informacji Publicznej Oferta na najem lokalu na prowadzenie sklepiku szkolnego - Przetargi - Zespoł Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu

Zespoł Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu
Ostatnia aktualizacja strony: 30.07.2019, 13:16

Przetargi

Poniedziałek, 13 lipca 2015

Oferta na najem lokalu na prowadzenie sklepiku szkolnego

yrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu ul. Rzemieślnicza 6

 

OGŁASZA KONKURS OFERT

 

na najem lokalu o powierzchni 25,3 m² na prowadzenie sklepiku szkolnego na okres 2 lat od dnia 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach do dnia 03 lipca 2015 r. - wyłącznie w sekretariacie szkoły.

 

Oferta winna zawierać:

  • Imię i nazwisko
  • Wypis internetowy o prowadzeniu działalności gospodarczej
  • Adres zamieszkania + telefon
  • Proponowana cena za miesiąc najmu w/w lokalu (nie niższa niż 900,00zł netto/m-c)

 

W artykułach sprzedawanych w sklepiku nie mogą znaleźć się wszelkiego rodzaju używki, papierosy i alkohol. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu informuje, że oprócz opłat za wynajem lokalu, wynajmujący ponosić będzie koszty za wywóz śmieci, energię elektryczna i gaz, wg obowiązujących cen w danym okresie rozliczeniowym.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 lipca 2015 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu.  

Rozstrzygniecie konkursu zostanie podane na stronach BIP szkoły.

Szczegółowych informacji udziela:

Pani Dorota Rudowicz– kierownik gospodarczy 62 7677651

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu zastrzega sobie odwołanie negocjacji lub ich unieważnienie przy zaistnieniu okoliczności uniemożliwiających ich rozstrzygnięcie.

 

***

 

Protokół z posiedzenia Komisji w celu wynajmu pomieszczenia na prowadzenie sklepiku szkolnego w ZSP nr 2 w Kaliszu

Metadane

Data publikacji : 13.07.2015
Podmiot udostępniający informację:
Zespoł Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Sitkiewicz
©2009-2019 Zespoł Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu.